Služba za stočarstvo

Unapređenje genetskog potencijala gajenih životinja, organizuje rad i vrši nadzor u vođenju matične evidencije,...

Više

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

Uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje voća i grožđa kroz ...

Više

Služba za ratarstvo

Kontrola semenskog i sadnog materijala, sprovođenje sistemske kontrole zemljišta, postavljanje makro i...

Više

Služba za zaštitu bilja

Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala, zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu...

Više

Agroekonomija

Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć...

Više

Laboratorija za ispitivanje

Laboratoriji Poljoprivredne stanice Kruševac dodeljena je akreditacija ...

Više

Saveti stručnjaka na forumu

Kruševac je 06. oktobra 2018. bio domaćin 11. Poljoprivrednog sajma. Organizator je Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede, Služba za poljoprivredu grada Kruševca i Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Kruševac. Učestvovalo je preko 100 izlagača sa teritorije Rasinskog upravnog okruga u oblasti proizvodnje stočne hrane, sredstava za prihranu, zaštitu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije, opreme, kao i osiguravajuće kuće i banke.