08апр/15

Минерално-витамински додаци сточној храни

У условима интензивне производње у сточарству потребе животиња за свим хранљивим материјама су врло велике и морају прецизно да буду подмирене. Велики део хранљивих материја обезбеђује се из основних енергетских, протеинских иЧитај даље…

08апр/15

Чишћење, прање и дезинфекција објеката у сточарству

Чишћење, прање и дезинфекција представља скуп мера којима се постиже и одржава висок ниво хигијене и подиже безбедност у сточарској производњи. Сточарска производња, по својој природи, спада у групу делатности са високимЧитај даље…