13.04.2020. 

Јавна набавка мале вредности – добара: набавка путничког аутомобила – oбавештење о закљученом уговору


02.04.2020. 

Јавна набавка мале вредности – добара: набавка горива за потребе ПССС Крушевац – oбавештење о закљученом уговору


20.03.2020. 

Јавна набавка мале вредности – добара: набавка горива за потребе ПССС Крушевац – додела уговора


16.03.2020. 

Јавна набавка мале вредности – добара: набавка путничког аутомобила


09.03.2020. 

Јавна набавка мале вредности – добара: набавка горива за потребе ПССС Крушевац – издавањем бонова