Чишћење, прање и дезинфекција представља скуп мера којима се постиже и одржава висок ниво хигијене и подиже безбедност у сточарској производњи. Сточарска производња, по својој природи, спада у групу делатности са високим степеном, свакодневног емитовања потенцијалних загађивача.Услови погодују развоју загађивача хране, трулежним процесима, појави непријатних мириса и друго.Из ових разлога ниво хигијене треба држати на завидној висини. Процес одржанања хигијене је свакодневни и састоји се  у три фазе: чишћење, прање и дезинфекција.

Чишћење, представља процес уклањања крупних нечистоћа са површина, механичким путем, без употребе воде. Нечистоће (стајњак, остаци храна и др ) уклањају се вилама, разним метлама и слажу на за то планирана места.

Прање, подразумева наставак чишћење, када се уклањају заостали видљиви остаци прљавштина, уз употребу топле  и хладне воде и детерџента. Прање се завршава када површине постану, на поглед чисте и када се не могу видети заостале прљавштине на површинама. Овако опране површинесу спремне за дезинфекцију. За лакше прање површина на којима се налазе чврсто „запечени“ остаци хране  или стајњака, препоручујемо следећи начин: уколико има сувих остатака на површинама које су очишћене, најлакше их је уклонити тако што се све површине испрскају или полију 1% раствором живе соде и оставе до један сат, након чега  се површине поново пребришу метлом или четком и сва нечистоћа ће се уклонити, а површине бити спремне за прање.

Након извршеног чишћења и прања објекта (свих површина : подови, зидови, опрема, јасле, полице, и др.) објекат обавезно дезинфиковати.

Дезинфекција, представља меру потпуног уништавања штетних бактерија, смањење укупног броја бактерија и других микроорганизама.Посебан значај дезинфекције има у одгоју телади, када је присуство неких бактерија кобно за њихово здравље, па чак и живот .Из тих разлога, дезинфекција  уз одвојено држање телади и старијих категорија говеда даје добре резултате.О значају дезинфекције у измузишту и дезинфекцији система за мужу или музилица не треба ни говорити јер је она предуслов за добијање безбедног млека за даљу употребу.Колики је значај измузишта, муже и комплетне манипулације са млеком најбоље  говори чињеница да је ово практично додирна тачка GAP и HACCP  јер се у  измузишту примењују принципи HACCP .Ова чињеница говори да без добре организације и примене принципа добре пољопривредне праксе,  нема основа за постављање принципа HACCP.

За дезинфекцију се користе разни дезинфицијенси, чије је дејство на поједине микроорганизме испитано. Међутим, деловање дезинфекционих средстава зависи од  више фактора :.тврдоћа воде, остатак прљавштина, температуре и др. Па зато избор дезинфицијенса треба поверити стручним лицима, пре свега ветеринарима.Код дезинфекције треба водити рачуна о томе да се обавезно употреби одговарајућаколичина радног раствора ( дезинфицијенс растворен у води, у проценту који препоручује произвођач или одреди стручњак ), како би се омогућио контакт раствора са микоорганизмима. Количина раствора дезинфицијенса је различита и креће се од 200 – 1000 мл по квадратном метру, у зависности од врсте површине која се третира и степена њене запрљаности.Уобичајено је да та количина за подове  од бетона износи 600 – 1000 мл/м 2 , уколико се наноси обичном прскалицом. Ова количина се може знатно  умањити,ако се користи савремена опрема (атомизери ) када се за један метар квадратни утроши мање од 200 мл радног раствора, а ефикасност дезифицијенса остаје иста. На овај начин се постиже значајна уштеда и смањују трошкови производње.

Употреба и чување средстава за дезинфекцију и чишћење на газдинсту мора бити под посебним условима, прописаним у упутству за употребу и чување. Средства морају бити складиштена у посебној просторији или простору под кључем.ради праћења и следљивости, обавезно водити евиденцију о: набавци, потрошњи и чувању средстава за чишћење и дезинфекцију, а сва средства која се користе морају се налазити у листи дозвољених средстава за прање и дезинфекцију.

 Драган  Гуњак, дипл.инж