Шема узимања појединачних узорака код једногодишњих усева (ратарство и повртарство) и при подизању вишегодишњих засада.

Значај – Основни значај анализе хемијских особина земљишта проистиче из потребе упознавања његових важнијих особина неопходних за извођење мелиоративних мера поправке (калцификација, хумизација, фосфатизација и сл.), правилан избор и употребу минералних и органских ђубрива. Хемијском анализом земљишта добијају се подаци о његовој киселости (pH), садржају хумуса, калцијум карбоната, (CaCO3), азота, (N), фосфора (P) и калијума (K).

Узимање узорака – Узимање узорака земљишта представља једну од најзначајнијих мера у правилној примени ђубрива. Од тога како је узет узорак земљишта у великој мери зависе и резултати анализа, па отуда и исправност закључка и препорука за ђубрење.

Алат – за узимање узорака користе се сонде разних типова, ашов, педолошки нож, PVC или платнене кесе, кофе етикете, прибор за писање.

Место узимања узорака – узорак се узима са једне катастарске парцеле, једног типа земљишта, под истом културом и са типичног места.

Дубина узимања узорака – за ратарске и повртарске усеве она износи 0-30 цм, а за воћне врсте и винову лозу узорци се узимају са две дубине: 0-30 цм и 30-60 цм.

Време узимања узорака – узорци се узимају после жетве или бербе.

Појединачни узорци се узимају са 20-25 места на површини од 1-2 ха.

Шема узимања појединачних узорака код једногодишњих усева (ратарство и повртарство) и при подизању вишегодишњих засада.

Шема узимања појединачних узорака код једногодишњих усева (ратарство и повртарство) и при подизању вишегодишњих засада.

Шема узимања појединачних узорака у воћарству (две дубине – две одвојене посуде).

Поступак – ашовом се извади грумен земље, затим се уз ивицу рупе поново забоде ашов од површине до дубине од 30 цм. Пажљиво се извади тако да на ашову остане слој земље и поступи као на следећој слици:

Уколико се узорковање врши за воћарске културе, са истог места се узима и други узорак земљишта са дубине од 30-60 цм.

Цео пступак се понавља на сваком од одређених места на парцели.

Све појединачне узорке треба добро измешати и узети просечан узорак тежине од 0,5 до 1,5 кг.

Сваки просечан узорак треба да прати етикета на којој се уписују следећи подаци:

  1. Број узорака
  2. Име власника газдинства
  3. Место (потес)
  4. Катастарски број парцеле
  5. Култура
  6. Дубина узимања узорака
  7. Класа

Ради утврђивања прецизних норми ђубрења, потребно је да се код воћарских култура и винове лозе наведу и подаци о оствареном приносу и квалитету плодова у претходној години.

ПССС Крушевац