Čišćenje, pranje i dezinfekcija predstavlja skup mera kojima se postiže i održava visok nivo higijene i podiže bezbednost u stočarskoj proizvodnji. Stočarska proizvodnja, po svojoj prirodi, spada u grupu delatnosti sa visokim stepenom, svakodnevnog emitovanja potencijalnih zagađivača.Uslovi pogoduju razvoju zagađivača hrane, truležnim procesima, pojavi neprijatnih mirisa i drugo.Iz ovih razloga nivo higijene treba držati na zavidnoj visini. Proces održananja higijene je svakodnevni i sastoji se  u tri faze: čišćenje, pranje i dezinfekcija.

Čišćenje, predstavlja proces uklanjanja krupnih nečistoća sa površina, mehaničkim putem, bez upotrebe vode. Nečistoće (stajnjak, ostaci hrana i dr ) uklanjaju se vilama, raznim metlama i slažu na za to planirana mesta.

Pranje, podrazumeva nastavak čišćenje, kada se uklanjaju zaostali vidljivi ostaci prljavština, uz upotrebu tople  i hladne vode i deterdženta. Pranje se završava kada površine postanu, na pogled čiste i kada se ne mogu videti zaostale prljavštine na površinama. Ovako oprane površinesu spremne za dezinfekciju. Za lakše pranje površina na kojima se nalaze čvrsto „zapečeni“ ostaci hrane  ili stajnjaka, preporučujemo sledeći način: ukoliko ima suvih ostataka na površinama koje su očišćene, najlakše ih je ukloniti tako što se sve površine isprskaju ili poliju 1% rastvorom žive sode i ostave do jedan sat, nakon čega  se površine ponovo prebrišu metlom ili četkom i sva nečistoća će se ukloniti, a površine biti spremne za pranje.

Nakon izvršenog čišćenja i pranja objekta (svih površina : podovi, zidovi, oprema, jasle, police, i dr.) objekat obavezno dezinfikovati.

Dezinfekcija, predstavlja meru potpunog uništavanja štetnih bakterija, smanjenje ukupnog broja bakterija i drugih mikroorganizama.Poseban značaj dezinfekcije ima u odgoju teladi, kada je prisustvo nekih bakterija kobno za njihovo zdravlje, pa čak i život .Iz tih razloga, dezinfekcija  uz odvojeno držanje teladi i starijih kategorija goveda daje dobre rezultate.O značaju dezinfekcije u izmuzištu i dezinfekciji sistema za mužu ili muzilica ne treba ni govoriti jer je ona preduslov za dobijanje bezbednog mleka za dalju upotrebu.Koliki je značaj izmuzišta, muže i kompletne manipulacije sa mlekom najbolje  govori činjenica da je ovo praktično dodirna tačka GAP i HACCP  jer se u  izmuzištu primenjuju principi HACCP .Ova činjenica govori da bez dobre organizacije i primene principa dobre poljoprivredne prakse,  nema osnova za postavljanje principa HACCP.

Za dezinfekciju se koriste razni dezinficijensi, čije je dejstvo na pojedine mikroorganizme ispitano. Međutim, delovanje dezinfekcionih sredstava zavisi od  više faktora :.tvrdoća vode, ostatak prljavština, temperature i dr. Pa zato izbor dezinficijensa treba poveriti stručnim licima, pre svega veterinarima.Kod dezinfekcije treba voditi računa o tome da se obavezno upotrebi odgovarajućakoličina radnog rastvora ( dezinficijens rastvoren u vodi, u procentu koji preporučuje proizvođač ili odredi stručnjak ), kako bi se omogućio kontakt rastvora sa mikoorganizmima. Količina rastvora dezinficijensa je različita i kreće se od 200 – 1000 ml po kvadratnom metru, u zavisnosti od vrste površine koja se tretira i stepena njene zaprljanosti.Uobičajeno je da ta količina za podove  od betona iznosi 600 – 1000 ml/m 2 , ukoliko se nanosi običnom prskalicom. Ova količina se može znatno  umanjiti,ako se koristi savremena oprema (atomizeri ) kada se za jedan metar kvadratni utroši manje od 200 ml radnog rastvora, a efikasnost dezificijensa ostaje ista. Na ovaj način se postiže značajna ušteda i smanjuju troškovi proizvodnje.

Upotreba i čuvanje sredstava za dezinfekciju i čišćenje na gazdinstu mora biti pod posebnim uslovima, propisanim u uputstvu za upotrebu i čuvanje. Sredstva moraju biti skladištena u posebnoj prostoriji ili prostoru pod ključem.radi praćenja i sledljivosti, obavezno voditi evidenciju o: nabavci, potrošnji i čuvanju sredstava za čišćenje i dezinfekciju, a sva sredstva koja se koriste moraju se nalaziti u listi dozvoljenih sredstava za pranje i dezinfekciju.

 Dragan  Gunjak, dipl.inž