10јул/14
Шема узимања појединачних узорака код једногодишњих усева (ратарство и повртарство) и при подизању вишегодишњих засада.

Узимање узорака за анализу хемијских особина земљишта

Значај – Основни значај анализе хемијских особина земљишта проистиче из потребе упознавања његових важнијих особина неопходних за извођење мелиоративних мера поправке (калцификација, хумизација, фосфатизација и сл.), правилан избор и употребу минералних и органскихЧитај даље…