Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Mala Drenova vizuelnim pregledom zasada jabuke sorta Idared, utvrđeno ja da se jabuka nalazi u feno fazi 11-15 BBCH skala Prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni), Većina listova otvorena, ali još uvek ne u punoj veličini.

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).U zasadima gde je zabeleženo značajno prisustvo ove štetočine u prethodnoj godini, predlaže se detaljan pregled grana na prisustvo jaja i potrebno je kontrolisati piljenje larvi iz jaja, a i njihovo naseljavanje na listove.Hemijsko suzbijanje se preporučuje ukoliko prezimljujuća populacija prelazi brojnost od 1000 jaja na 2m lastara (EPPO PP 2/18(1)), odnosno 10 jaja po listu, na početku piljenja jaja.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Stručni saradnik za zaštitu bilja
Dipl.ing. Branka Antić