Ако желите да унесете податке за више од једног засада, после слања овог обрасца имаћете опцију да попуните још образаца за додатне засаде (сваки засад се попуњава на новом обрасцу).