Šema uzimanja pojedinačnih uzoraka kod jednogodišnjih useva (ratarstvo i povrtarstvo) i pri podizanju višegodišnjih zasada.

Značaj – Osnovni značaj analize hemijskih osobina zemljišta proističe iz potrebe upoznavanja njegovih važnijih osobina neophodnih za izvođenje meliorativnih mera popravke (kalcifikacija, humizacija, fosfatizacija i sl.), pravilan izbor i upotrebu mineralnih i organskih đubriva. Hemijskom analizom zemljišta dobijaju se podaci o njegovoj kiselosti (pH), sadržaju humusa, kalcijum karbonata, (CaCO3), azota, (N), fosfora (P) i kalijuma (K).

Uzimanje uzoraka – Uzimanje uzoraka zemljišta predstavlja jednu od najznačajnijih mera u pravilnoj primeni đubriva. Od toga kako je uzet uzorak zemljišta u velikoj meri zavise i rezultati analiza, pa otuda i ispravnost zaključka i preporuka za đubrenje.

Alat – za uzimanje uzoraka koriste se sonde raznih tipova, ašov, pedološki nož, PVC ili platnene kese, kofe etikete, pribor za pisanje.

Mesto uzimanja uzoraka – uzorak se uzima sa jedne katastarske parcele, jednog tipa zemljišta, pod istom kulturom i sa tipičnog mesta.

Dubina uzimanja uzoraka – za ratarske i povrtarske useve ona iznosi 0-30 cm, a za voćne vrste i vinovu lozu uzorci se uzimaju sa dve dubine: 0-30 cm i 30-60 cm.

Vreme uzimanja uzoraka – uzorci se uzimaju posle žetve ili berbe.

Pojedinačni uzorci se uzimaju sa 20-25 mesta na površini od 1-2 ha.

Šema uzimanja pojedinačnih uzoraka kod jednogodišnjih useva (ratarstvo i povrtarstvo) i pri podizanju višegodišnjih zasada.

Šema uzimanja pojedinačnih uzoraka kod jednogodišnjih useva (ratarstvo i povrtarstvo) i pri podizanju višegodišnjih zasada.

Šema uzimanja pojedinačnih uzoraka u voćarstvu (dve dubine – dve odvojene posude).

Postupak – ašovom se izvadi grumen zemlje, zatim se uz ivicu rupe ponovo zabode ašov od površine do dubine od 30 cm. Pažljivo se izvadi tako da na ašovu ostane sloj zemlje i postupi kao na sledećoj slici:

Ukoliko se uzorkovanje vrši za voćarske kulture, sa istog mesta se uzima i drugi uzorak zemljišta sa dubine od 30-60 cm.

Ceo pstupak se ponavlja na svakom od određenih mesta na parceli.

Sve pojedinačne uzorke treba dobro izmešati i uzeti prosečan uzorak težine od 0,5 do 1,5 kg.

Svaki prosečan uzorak treba da prati etiketa na kojoj se upisuju sledeći podaci:

  1. Broj uzoraka
  2. Ime vlasnika gazdinstva
  3. Mesto (potes)
  4. Katastarski broj parcele
  5. Kultura
  6. Dubina uzimanja uzoraka
  7. Klasa

Radi utvrđivanja preciznih normi đubrenja, potrebno je da se kod voćarskih kultura i vinove loze navedu i podaci o ostvarenom prinosu i kvalitetu plodova u prethodnoj godini.

PSSS Kruševac